Etiket arşivi: BAKTERİ

“Mikrobiyal Oşinografi: Gizli Çoğunluğun Sesi” – Burak Avcı

Konuşmacı: Burak Avcı

Konuşma slaytları

Makaleler

Metagenomik ile ilgili ders slaytları

2 Şubat 2014

27. Konuşma

“FF Seminerleri’nin bu bölümünde gizli çoğunluğun sesine kulak vereceğiz. Boyundan büyük işler yapan, dünyanın en küçük mühendisleri mikroorganizmaların dünyadaki hayata nasıl yön verdiğinden bahsedip okyanuslarda yaşayan mikroplara yoğunlaşacağız. Hidrotermal yarıklardaki simbiyotik bakteriler gibi derin deniz sistemlerinde yaşayan ilginç mikroorganizmalarla tanışıp kuzey kutbundaki erimenin mikrobiyal topluluklara etkisinden okyanusların asitleşmesine kadar geniş bir çerçevede küresel iklim değişikliğinin okyanuslardaki etkilerine göz atacağız. “

Reklamlar

Antik Genleri Yeniden Canlandırma, Astrobiyoloji ve Deneysel Evrim – betülaki

Konuşmacı: betülaki

31 Mart 2013

18. Konuşma

“Son üç yıldır üzerinde çalıştığım projede, 500 milyon yıllık bir geni modern bir bakterinin DNA’sına klonlayarak tekrar canlandırdık. Bu konuşmada, antik genleri neden ve nasıl canlandırdığımızı, bu canlandırma işleminden sonra laboratuvar ortamında gözlediğimiz evrime dair bulgularımızı, ve bu bulgularımızın astrobiyoloji alanına olası katkılarını anlatacağım. Süre yeterse bu çalışmanın sosyal ve etik boyutunu da tartışmayı umuyorum.”

Sunum slaytları